YILDIZ METAL firması olarak, Geri dönüşüm sektöründe saygın ve başarılı bir kuruluş olması ve belirlenen hedeflere ulaşması için insan sağlığı, işletme güvenliği, çevreni korunması her zaman ön planda tutulmakta;   Çevre ve Kalite standartlarına tüm çalışanlar ile birlikte tedarikçi firmalarında kararlı, titiz ve ödünsüz bir şekilde uymaları beklenmektedir.

YILDIZ METAL temel prensibi, mutlak müşteri memnuniyetini elde etmek, güvenilir ve etkin hizmet ile mümkün olan en iyi değeri sunmaktır.

Amacımız; çevremize, çalışanlarımıza, müşterilerimize, toplumumuza ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek herkese gelebilecek her türlü zararı en aza indirmektir

YILDIZ METAL Yönetim Sisteminin anlaşılmasını ve şirket kültürü ve ticari performansın ayrılmaz bir parçası olarak uygulanmasını temin eder.

Tüm birimlerde, sürekli gelişme ve iyileştirmeyi uygulayarak, uygulanabilir şartları yerine getirmek, müşteri memnuniyetini ilk hedef kabul etmek, uygulanabilir şartlarına uygun ürün ve hizmet sunmak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek birinci hedefimizdir.

Takım ruhunu benimsemiş, üretilen ürünün önemini idrak etmiş, özveriyle çalışan elemanlarımız, kalitemizin birer mihenk taşlarıdır.  Kalitemizin sürekliliğinin teminatı sunduğumuz hizmet ve üretimizdir.

Kalite ve çevre standartlarının anlaşılması, benimsenmesi, uygulanması ve denetlenmesi tüm çalışanların öncelikli görevidir.

Yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere ve standartlara kesinlikle uyulacaktır.

Çalışanlarımıza sağlıklı, emniyetli ve temiz bir çalışma ortamı sağlanacaktır.

Faaliyetlerimizden kaynaklana tüm tehlikeleri, riskleri belirlenecek, kök nedenler incelenecek ve bu riskler kabul edilebilir en düşük seviyeye indirilmesi için koruyucu önlemler ile programlar kararlılıkla uygulanacaktır. Uygulamalar sonuç odaklı olacak ve sürekli sorgulanıp iyileştirmeler gerçekleştirilecektir.

Çalışanlarımızın kalite ve çevre konusunda yapacağı öneriler tizlikle değerlendirilecek ve uygun oluğuna karar verilenler hemen uygulamaya konulacaktır.

Kalite ve çevre kapsamında, Çalışanlarımızın ve projelerimizde çalışan temsilcilerimizin danışma ve katılımı için gerekli ortam sağlanacaktır.

Belirlenen hedefler doğrultunda performansımı izlenecek ve kamuoyuna düzenli bilgi akışı sağlanacaktır.

Kalite ve çevre konularında Tüm, Yasal ve Mevzuat şartlarına uygun ürün ve hizmet sunumu sağlanacaktır.